Dětské kroužky I.pololetí

Dětské kroužky jsou určeny jak pro děti, které chtějí lezení vyzkoušet, seznámit se s lezeckým pohybem, tak jsou určeny dětem, které již lezení znají, věnují se mu a chtějí se v něm dále rozvíjet. Nově ve spolupráci s Horolezeckým oddílem Lokomotiva Brno zahajujeme činnost tréninkových skupiny, které jsou zaměřeny na rozvoj závodních forem sportovního lezení a soutěžní lezení mládeže.

Dětské kroužky členíme jak věkově, tak zejména podle dovednosti a zaměření.

Hlavním cílem kroužků pro začátečníky a pokročilé není vychovávat vrcholové sportovce, ale to aby se vaše děti aktivní formou bavili a lezení se pro ně stalo nejprve hrou a možná časem i něčím víc. U tréninkových skupin nám pak jde nikoli o co nejrychlejší dosažení výsledků v mládežnických kategoriích, ale především zdravý a vyrovnaný rozvoj souboru pohybových dovedností pro sportovní lezení a vybudování co nejlepších předpokladů pro výsledky v juniorských a později seniorských kategorií

Jako jediná stěna v Brně nově disponujeme odděleným výukovým sektorem od hlavního lezeckého prostoru. Instruktoři tak mají pro děti klidný a samostatný prostor. Pro rozvoj sportovního lezení pak naše stěna bude disponovat od února 2021 ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem prostorem národního sportovního centra jak pro lezení na obtížnost, tak pro lezení na rychlost.

Pro kurzy využíváme také boulderingovou stěnu, která je uzpůsobena pro lezecké hry a také jako zatím jediná stěna v Brně disponujeme nově již jedenáctii samojističi, které maximálně zefektivňují lezecký čas dětí při maximální bezpečnosti.

Kurzy pro začátečníky jsou zaměřeny zejména na základní lezecký pohyb a bezpečnostní návyky.

Kurzy pro pokročilé zahrnují krom dalšího rozvoje lezecké dovednosti i rozvoj technických dovedností jako slaňování, základy lanové techniky i základy treninku.

Kurzy treninkové jsou zaměřeny zejména na rozvoj lezecké dovednosti s důrazem na správné vedení tréninku, rozvoje silových a pohyblivostních schopností, ale také odpovídajícího kompenzačního cvičení.

Kurzy jsou vedeny instruktory s pedagogickou praxí a vzděláním v problematice lezení na umělých stěnách. Mimo jejich osobní kvalifikace zahrnující studium na FSpS MU Brno, kurzy MŠMT a trenérské kurzy ČHS probíhá jejich průběžné doškolování a vzájemné konzultace.

Od podzimu 2020 jsou všechny děti v našich lezeckých kroužcích členy Českého horolezeckého svazu a Horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno.

-       Děti jsou v rámci své činnosti úrazově pojištěny (https://www.horosvaz.cz/pojisteni-pro-cleny/urazove-pojisteni/)

-       Děti provozují svou činnost v rámci organizovaného sportu, lze uplatnit jako bonus u přihlášek na střední školy

-       U začátečníků a pokročilých mají děti v kurzovném 1ks oddílového trika, u tréninkových skupin 2ks

-       Děti všech našich kroužků platí zvýhodněné startovné (pouze výrobní náklady závodních trik) na závodech organizovaných HO Lokomotiva Brno v sezoně 2020/2021 (výhledově počítáme s plnou úhradou ze strany oddílu)

-       U tréninkových skupin začne od II.pololetí 2020/2021 probíhat navyšování podpory podle tréninkových výsledků na základě posouzení komise trenérů (šéftrenér Iva Vejmolová, trenér Katka Růžičková a Radek Lienerth)

 

Přihlašování

Vyplňte prosím formulář přihlášky forms.gle/CoitF3tp1MTngGZF9 a na účet 2052788329/0800 prosím uhraďte částku za kurz. Jako variabilní symbol platby prosím uveďte datum narození vašeho dítěte ve formátu RRRRMMDD. Do zprávy pak prosím napiště o jaký kurz se jedná např. středa 16:00 pokročilý. Fakturu vám zašleme podle dohody buď elektronicky nebo předáme osobně na kroužku. Úhrada za kroužek zahrnuje i členský příspěvek do Českého horolezeckého svazu a Horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno.

Časový rozvrh kroužků:

Pro září 2020 až leden 2021

Zahajujeme 14.9.2020, ukončení výuky v týdnu 28.1.2021

 

Termín  

Typ skupiny

Počet dětí na instruktora

Cena včetně DPH

Pondělí 14:30 - 16:00  PLNO                              

Začátečníci 6 - 10 let                             4 5400 Kč 

Pondělí 16:00 - 17:30 PLNO

Začátečníci do 12 let

4

5400 Kč

Pondělí 16:00 - 17:30

Pokročilý 9 - 15 let

6

5040 Kč

Pondělí 17:30 - 19:00 Pokročilý 9 - 15 let 6 5040 Kč
Úterý 14:30 - 16:00

Začátečníci do 12 let

4 5400 Kč

Úterý 17:30 - 19:00 PLNO

 

Pokročilý 9 - 15 let  

6

5040 Kč

Středa 14:30 - 16:00 - PLNO

Začátečníci 6 - 10 let

4

5400 Kč

Středa 16:00 - 17:30 - PLNO

Začátečníci 6 - 10 let

4

5400 Kč

Středa 16:00 - 17:30 - PLNO

Pokročilý 9 - 15 let

6

4760 Kč

Středa 17:30 - 19:00 PLNO Pokročilý 9 - 15 64760 Kč
Čtvrtek 16:00 - 17:30 PLNO

Začátečníci do 12 let

45100 Kč

Čtvrtek 17:30 - 19:00

Pokročilý 9 - 15 let

6

4760 Kč

Treninková skupina Po a St 16:00 - 18:00

Smíšená

6

7100 Kč  
Treninková skupina Ut a čt 16:00 - 18:00 Smíšená 6 7100 Kč

 

 

Cena zahrnuje:

 

 

Registrace