Motiv

Bezpečnost


Lezení je sport, ve kterém je nezbytné dodržovat určitá pravidla. Každý návštěvník, který si není jist svými znalostmi anebo se s lezením setkává vůbec poprvé se s nimi musí obeznámit. Je vhodné lézt s lezcem, který je zkušený a nebo si domluvit školeného instruktora.

  • SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Souhlas zákonného zástupce s lezením nezletilého je k dispozici na recepci lezecké stěny.

  • METODIKA

Nebezpečných zlozvyků při jištění je hodně a na stěnách je vidíme kolem sebe často. Podívejte se na toto vtipné, leč hodně poučné video…