HUDY DĚTSKÉ ZÁVODY 2019

Seriál dětských lezeckých závodů v kombinaci (formát závodu pro letní olympijské hry v Tokiu 2020) – obtížnost, bouldering a rychlost.

Závody jsou otevřené pro děti všech výkonnostních úrovní, každý si zaleze do sytosti!
 

TERMÍN


Sobota 12. 10. 2019

prezence: 8.30-9.30

vlastní závod: 9.30-18.30 (3 hodiny na kolo)

vyhlášení: 19.00

Pořadatelé si vyhrazují právo na upravení harmonogramu v závislosti na počtu startujících, tak, aby závod probíhal plynule bez časových prodlev.

 

KDE


HUDY lezecká stěna
(Pražská 21, Ústí nad Labem –https://www.hudysteny.cz/usti/ )

Pravidla

Závodí se podle pravidel U10 až U14 ČHS pro rok 2019. Vzorce pro výpočet pořadí jsou stejné jako v předchozím kole série pořádaném v Brně a Praze.


Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší závodníci kategorie v kombinaci všech tří disciplín.


Hlavní rozhodčí – Jiří Čermák

Propozice

Obtížnost – 2 cesty FLASH, kategorie U10 a U12 Top rope

Boulder – 4 bouldery pro každou věkovou kategorii

Rychlost – nestandartní cesta na rychlost, jedna cesta v profilu, dva pokusy – počítá se rychlejší čas

 

Stavěči – Viktor Pařízek, Martin Paprsek

 

KATEGORIE


Závod bude rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro rok 2019).

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A STARTOVNÉ


Přihlášení probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře - PŘIHLÁŠKA ZDE zavody-hudysteny.cz  


Startovné je 150 Kč pro závodníky registrované do 9. 10. 2019. V den závodu a pouze v případě volné kapacity závodu  je možné uhradit startovné ve výši 200 Kč na místě.


Celková kapacita závodu je 150 dětí, v případě překročení počtu si pořadatel vyhrazuje právo uzavřít přihlašování. Maximální počet dětí v rámci jedné kategorie je 40.

 

 

Účast na závodu je na vlastní nebezpečí. Odpovědnost za nezletilé závodníky nese jejich doprovod, který musí být starší 18 let. Doprovod závodníka zajišťuje dodržování provozního řádu stěny nezletilými. Registrací do závodu a uhrazením startovného souhlasí zakonní zástupci závodníků s výše uvedenými podmínkami i s tím, že fotografie a video, které bude na závodech pořízeno, včetně snímků, kde bude možné určit totožnost osob, budou následně zveřejněny a budou moci být využity k propagaci závodů i lezecké stěny.

 

Souhlas závodníků: „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

KONTAKT

 

Lezecká stěna HUDY
GSM: +420 603 566 582
email: stena.usti@hudy.cz

Registrace