1/ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ,,A"

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka trvání školení - 3 dny (24 hodin) - Vhodné pro pracovníky či začínající horolezce, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou

Objednat školení můžete zde

Termíny školení v novém výcvikovém středisku Polygon lze vybrat zde

 

2/ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ,,B"

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci( dále jen BOZP ) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka trvání školení - 2 dny ( 16 hodin ) - Vhodné pro pracovníky či lezce, kteří získali již základní zkušenosti s lezeckou technikou, členové oddílů ČHS, speleologických oddílů, nebo pro pracovníky, kteří již vstupní školení absolvovali, ale již mají prošlou platnost průkazů

Termíny školení v novém výcvikovém středisku Polygon lze vybrat zde

 

3/ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ,,C"

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobnich ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka trvání školení - 1 den ( 8-12 hodin ) - Vhodné pro pracovníky, kterým postačí teoretický rozsah provedeného školení. Osnova je zaměřena na legislativní část /NV 362/2005 Sb., používané osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/ proti pádu, základní techniky prací ve výškách a nástin praktických dovedností.

Vhodné pro osoby provádějící výškové práce v omezeném rozsahu.

Termíny školení v novém výcvikovém středisku Polygon lze vybrat pomocí interaktivního kalendáře zde

 

4/OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP) ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 , kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci .

Délka školení 1 den ( 8 hodin ) - pro pracovníky, kteří mají platný průkaz a chtějí prodloužit jeho platnost, či pro lezce, kteří si chtějí zdokonalit praktické návyky při používání lezecké techniky a zopakovat teoretické vědomosti.

Objednat školení můžete také prostřednictvím našeho e-shopu zde

Termíny školení v novém výcvikovém středisku Polygon lze vybrat pomocí interaktivního kalendáře zde

 

5/ŠKOLENÍ STROMOLEZECTVÍ

Délka trvání školení - 4 dny vhodné pro začínající arboristy a dřevorubce, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou používanou při stromolezectví (výstup do koruny, pohyb na stromě, spouštění větví,…). Školení je především zaměřeno na praktickou část, kde frekventanti získají základní teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné pro stromolezení.

Objednat školení můžete také prostřednictvím našeho e-shopu zde

Termíny školení v novém výcvikovém středisku Polygon lze vybrat pomocí interaktivního kalendáře zde

 

CENÍK ŠKOLENÍ

Základní školení A :


Základní školení B :

 

Základní školení C :

 

Opakovací školení :

 

Školení stromolezectví:

 

Školení provozuje Rock Empire s.r.o.

Nádražní 712
Benešov nad Ploučnicí
407 22 Česká republika
 

tel.: +420 412 700 453
email: vladimir.pilar@rockempire.cz
 

Registrace