Základní kurz lezení na umělé stěně

Náplň kurzu: 4 lekce po 2 hodinách

1) Základní lezecký materiál pro pohyb na umělé lezecké stěně při jištění lanem. Lezecký pohyb na odlišných profilech,  technika a taktika lezeckého pohybu. Základy jištění TR, jistící pomůcky a jejich používání (úvazek, lano, kyblík). Navazování a zakladní uzly,  komunikace, partner check.
2) Navazování a jištění pomocí HMS při použití horního lana. Základní komunikace při lezení s využitím horního lana. Lezecká taktika při lezení delších cest, volba postupu. Problematika spouštění přes HMS. Procvičení jištění pomocí kyblíku.
3) Úvod do problematiky lezení prvolezce. Propínání jistících bodů, vedení lana, pozice lana a lezce. Nácvik s využitím horního jištění. První samostatné lezení v pozici prvolezce.
4) Zdokonalení lezení v pozici prvolezce, taktika prvolezce, vedení v odlišných profilech. Nácvik pádu a chytání pádu při jištění pomocí kyblíku.

Po absolvování kurzu a úspešném složení závěrečného přezkoušení je účastník schopen samostatného pohybu na umělých stěnách. Bezpečně ovládá techniku jištění pomocí kyblíku, je schopen se bezpečně a správně navázat. Má základy lezecké techniky a taktiky pro potřebu umělé lezecké stěny v pozici lezení s horním lanem i v pozici lezení prvolezce.

O absolvování kurzu a složení přezkoušení obdrží účastník certifikát .

Lokalita realizace kurzu: HUDY lezecká stěna Brno


Časový rozvrh kurzu: 8 výukových hodin rozdělených do 4 výukových lekcí. Kurz bude probíhat vždy ve dvou lekcích týdně - Pondělí a Středa 18.00 až 20.00 hod. V případě uzavřené skupiny, nebo individuální výuky umisťujeme kurz do večerních nebo denních hodin podle vašich potřeb.
Pokud nebudete mít zájem o individuální výuku nebo výuku uzavřené skupiny, ale naopak budete chtít být přiřazeni k některému z kurzů. Pak bude Váš kurz otevřen první pondělí po naplnění počtu 4 účastníků (max. počet 6 účastníků).

Cena kurzu: Cena zahrnuje vedení kurzu řádně proškoleným a odpovídajícím způsobem certifikovaným instruktorem, zapůjčení vybavení (úvazky a hardware ROCK EMPIRE, lezečky LA SPORTIVA) , vstup na stěnu a vystavení certifikátu o absolvování kurzu. Cena je včetně DPH. Cena nezahrnuje pojištění.

 

 

 Počet hostů / cena za osobu

cena

1

2890,- Kč

2

1990,- Kč

3

1690,- Kč

4

1490,- Kč

 

 

 

Registrace