Soutěže

Soutěž duben

Termín: 1.4.2015 - 30.4.2015
Hodnotí se počet bodů získaný během dubna v kategoriích muži a ženy. Vítězí první tři místa s nejvyšším počtem bodů.